הזכויות שלך

Vous avez un délais de 14 jours de droit de rétractation à compter du jour de l’achat.
Dans ces temps incertains de pandémie de Covid-19, Capitaine Coco vous offre un droit de rétractation sans motif jusqu’à 72h avant le début de la sortie.

הלקוח רשאי לשנות בכל עת את מועד יציאתו השמורה מהסיבות המוטלות עליו.

Le client n’a pas à justifier les raisons qui lui incombe pour un report qui lui est dû.
Pour cela il doit remplir le formulaire de demande de report ou d’annulation ci-après.

Des frais de traitement de 15 € seront appliqué, sauf en cas de report de la sortie. En revanche le report peut lui être refusé en cas d’indisponibilité du bateau קוקוס, או אם הדחייה מתרחשת מעבר למגבלות העונתיות החלות על התעריפים. ראה מאמר 5 "מחירי מוצרים" של תנאי מכירה.

ביטול או דחייה על ידי קפטן קוקו

קפטן קוקו שומרת לעצמה את הזכות להציע דחיית הטיול או הזכות לבטל ולהחזיר את הטיול עד לקבלת האישור שניתן תוך 72 שעות מהטיול, מהסיבות המצוינות בסעיפים 6 "אי-אפשרות יוצאת דופן של ביצוע, סעיף 7". חוסר אפשרות מטאורולוגית של ביצוע", סעיף 8 "חוסר אפשרות אפידמיולוגית של ביצועים". החזר אם יתרחש, יהיה עד 100% מהסכום ששולם.

טופס משיכה

Adressez nous une demande en directe pour annuler ou reporter votre sortie jusqu’à 72h00 avant l’embarquement

    מה אתה רוצה לעשות ?


    ×

    שלום,

    פאני, מנהלת החברה עומדת לרשותך. לחץ על תיבת הדו-שיח הזו כדי לשלוח לו הודעה ב-Whatsapp.

    × איך אני יכול לעזור לך ?